ติดต่อด่วน
ฟิล์มยืดพันพาเลท
02-1746509, 02-1746510
ฟิล์มยืดพันพาเลท
06-33634529 (คุณเบียร์)
บริษัท ไทยสตาร์ โพลีฟิล์ม จำกัด 79/197 หมู่ที่ 19 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ร่วมงานกับไทยสตาร์ โพลิฟิล์ม
ร่วมงานกับเรา ไทยสตาร์ โพลิฟิล์ม
รายละเอียดตำแหน่งงานที่เราเปิดรับสมัคร
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
กดที่ชื่อตำแหน่งงานที่สนใจ เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับงาน
 • ช่างเทคนิค 2 ตำแหน่ง
  • - ตรวจสอบ ดูแล และเฝ้าระวังระบบเครื่องกล และการทำงานของเครื่องจักรกล และคุณภาพของสินค้า รวมทั้งรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น
   - แก้ไข ซ่อมแซม และป้องกันความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบเครื่องกล และการทำงานของเครื่องจักรกล และอุปกรณ์อื่นๆ คุณภาพของสินค้า
   - รายงานสาเหตุและผลของการซ่อมบำรุงต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
   - ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ภายหลังการปฏิบัติงาน
   - ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
   - ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  • แบบฟอร์มสมัครงาน
   กรอกข้อมูลสมัครงาน และสามารถแนบไฟล์สมัครงาน ในฟอร์มด้านล่างนี้
   อัพโหลดไฟล์ : :