ติดต่อด่วน
ฟิล์มยืดพันพาเลท
02-1746509, 02-1746510
ฟิล์มยืดพันพาเลท
06-33634529 (คุณเบียร์)
บริษัท ไทยสตาร์ โพลีฟิล์ม จำกัด 79/197 หมู่ที่ 19 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
02-1746509-10
086-7888589 (ฝ่ายบุคคล)

สินค้าของเรา
ฟิล์มยืดพิเศษ 12 Micron

เป็นฟิล์มยืดที่ผลิตจากวัตถุดิบพิเศษที่ทำให้เนื้อฟิล์มมีแรงยืด ป้องกันการทะลุ ความแข็งแรงมากกว่าฟิล์มยืด 15 และ 17 ไมครอนปกติ ผู้ใช้สามารถลดต้นทุนลงได้ เมื่อเทียบราคากับน้ำหนัก ต่อม่วนฟิล์มยืด 12 ไมครอนจะแพงกว่า แต่เทียบความยาวต่อม้วน ฟิล์มยืด 12 ไมครอนจะถูกกว่า เพราะเนื้อฟิล์มที่บางลง ฟิล์มยืด 12 ไมครอน มีความบางและใสกว่าฟิล์มยืดปกติ ทำให้มองเห็น สินค้าชัดเจนมากขึ้น


คุณสมบัติ ฟิล์มยืดพิเศษ 12 ไมครอน
* มีความแข็งแรงเท่าฟิล์มยืด 15-17 ไมครอน
* ไม่มีปัญหาเรื่องหน้ากว้าง ฟิล์มแคบลงขณะใช้งาน
* แรงด้านทะลุมากกว่าฟิล์มยืด 15-17 ไมครอน
* ประหยัดราคามากกว่า
ตารางสินค้า
รายการสินค้าฟิล์มยืดพันพาเลท น้ำหนักสุทธิ ขนาดแกน น้ำหนักแกน น้ำหนักรวมแกน บรรจุ
12mic x 50cm x 300m 1.65 2 นิ้ว 0.30 กิโล 1.95 6 ม้วน / 1 กล่อง
12mic x 50cm x 400m 2.20 2 นิ้ว 0.30 กิโล 2.50 6 ม้วน / 1 กล่อง
12mic x 50cm x 500m 2.76 2 นิ้ว 0.30 กิโล 3.06 6 ม้วน / 1 กล่อง
หมายเหตุ
* สินค้าค้องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
* สามารถสอบถามราคาได้ที่ 02-1746509,02-1746510 ต่อ 20 (คุณเบียร์)
สินค้าของเรา
  • ฟิล์มพันเครื่อง
  • ฟิล์มพันมือ
  • ฟิล์มสี
  • ฟิล์มม้วน SLIT
ฟิล์มพันเครื่อง
ฟิล์มยืดพันพาเลทแบบพันเครื่อง
ฟิล์มยืดพันพาเลทแบบพันเครื่อง เหมาะสำหรับ การพันหรือรัดสินค้าโดนใช้เครื่องพันสินค้าหรือวัตถุต่างๆเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการลำเลียง ขนส่ง และจัดเก็บในคลังสินค้าโดยไม่เปลืองพื้นที่ และช่วยรักษาความปลอดภัยไม่ทำให้สินค้าหล่นหรือเสียหายง่าย รวมทั้งช่วยยืดอายุในการวางขาย ทั้งผู้บริโภคยังสามารถมองเห็นและจับต้องสินค้าได้ และตัวฟิล์มยืดสามารถเกาะติดกันได้โดยไม่ต้องใช้เทปกาว โดยความเหนียวของฟิล์มยืดแบบพันเครื่อง จะมีเปอร์เซ็นที่ต่างกัน เช่น 200% 250% 300% 350% ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า
ตารางสินค้า ฟิล์มยืดพันพาเลท แบบพันเครื่อง
รายการสินค้าฟิล์มยืดพันพาเลท น้ำหนักสุทธิ ขนาดแกน น้ำหนักแกน น้ำหนักรวมแกน บรรจุ
15mic x 50cm x 2,500m. 17.25 3 นิ้ว 1 กิโล 18.25 1 ม้วน / 1 กล่อง
17mic x 50cm x 2,200m. 17.20 3 นิ้ว 1 กิโล 18.20 1 ม้วน / 1 กล่อง
20mic x 50cm x 1,600m. 14.72 3 นิ้ว 1 กิโล 15.72 1 ม้วน / 1 กล่อง
20mic x 50cm x 1,700m. 15.64 3 นิ้ว 1 กิโล 16.64 1 ม้วน / 1 กล่อง
20mic x 50cm x 1,800m 16.56 3 นิ้ว 1 กิโล 17.56 1 ม้วน / 1 กล่อง
23mic x 50cm x 1,500m 15.87 3 นิ้ว 1 กิโล 16.87 1 ม้วน / 1 กล่อง
25mic x 50cm x 1,500m 17.25 3 นิ้ว 1 กิโล 18.25 1 ม้วน / 1 กล่อง
30mic x 50cm x 1,200m 16.56 3 นิ้ว 1 กิโล 17.56 1 ม้วน / 1 กล่อง
ฟิล์มพันมือ
ฟิล์มยืดพันพาเลทแบบพันมือ (Hand ROll)
ฟิล์มยืดพันพาเลท แบบพันมือ (Hand ROll) เหมาะสำหรับ การพันสินค้าขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ใช้พันสินค้าหรือวัตถุต่างๆ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการลำเลียง ขนส่ง และจัดเก็บในคลังสินค้าโดยไม่เปลืองพื้นที่ และช่วยรักษาความปลอดภัยไม่ทำให้สินค้าหล่น หรือเสียหายง่าย อีกทั้งฟิล์มยืดยังใช้ในการหุ้มห่อสินค้าเพื่อประโยชน์ในการป้องกันสิ่งปนเปื้อน ฝุ่นละออง ไอน้ำ อากาศ รวมทั้งช่วยยืดอายุในการวางขาย ทั้งผู้บริโภคยังสามารถมองเห็นและจับต้องสินค้าได้ และตัวฟิล์มยืดสามารถเกาะติดกันได้โดยไม่ต้องใช้เทปกาว ทำให้สะดวกในการใช้งาน
ตารางสินค้า ฟิล์มยืดพันพาเลท แบบพันมือ
รายการสินค้าฟิล์มยืดพันพาเลท น้ำหนักสุทธิ ขนาดแกน น้ำหนักแกน น้ำหนักรวมแกน บรรจุ
12mic x 50cm x 300m. (V-MAX) 1.65 2 นิ้ว 0.3 กิโล 1.95 6 ม้วน / 1 กล่อง
12mic x 50cm x 300m. (X-ZON) 1.65 2 นิ้ว 0.3 กิโล 1.95 6 ม้วน / 1 กล่อง
12mic x 50cm x 400m. (X-ZON) 2.20 2 นิ้ว 0.3 กิโล 2.50 6 ม้วน / 1 กล่อง
12mic x 50cm x 500m. (X-ZON) 2.76 2 นิ้ว 0.3 กิโล 3.06 6 ม้วน / 1 กล่อง
15mic x 50cm x 200m 1.65 2 นิ้ว 0.3 กิโล 1.68 6 ม้วน / 1 กล่อง
15mic x 50cm x 220m 1.51 2 นิ้ว 0.3 กิโล 1.81 6 ม้วน / 1 กล่อง
15mic x 50cm x 240m 1.65 2 นิ้ว 0.3 กิโล 1.95 6 ม้วน / 1 กล่อง
15mic x 50cm x 250m 1.72 2 นิ้ว 0.3 กิโล 2.02 6 ม้วน / 1 กล่อง
15mic x 50cm x 270m 1.86 2 นิ้ว 0.3 กิโล 2.16 6 ม้วน / 1 กล่อง
15mic x 50cm x 300m 2.07 2 นิ้ว 0.3 กิโล 2.37 6 ม้วน / 1 กล่อง
15mic x 50cm x 400m 2.76 2 นิ้ว 0.3 กิโล 3.06 6 ม้วน / 1 กล่อง
15mic x 50cm x 500m 3.45 2 นิ้ว 0.3 กิโล 3.75 4 ม้วน / 1 กล่อง
17mic x 50cm x 240m 1.87 2 นิ้ว 0.3 กิโล 2.17 6 ม้วน / 1 กล่อง
17mic x 50cm x 250m 1.95 2 นิ้ว 0.3 กิโล 2.25 6 ม้วน / 1 กล่อง
17mic x 50cm x 300m 2.34 2 นิ้ว 0.3 กิโล 2.64 6 ม้วน / 1 กล่อง
17mic x 50cm x 500m 3.91 2 นิ้ว 0.3 กิโล 4.21 4 ม้วน / 1 กล่อง
20mic x 50cm x 240m 2.20 2 นิ้ว 0.3 กิโล 2.50 6 ม้วน / 1 กล่อง
20mic x 50cm x 250m 2.30 2 นิ้ว 0.3 กิโล 2.60 6 ม้วน / 1 กล่อง
20mic x 50cm x 300m 2.76 2 นิ้ว 0.3 กิโล 3.06 6 ม้วน / 1 กล่อง
20mic x 50cm x 500m 4.60 2 นิ้ว 0.3 กิโล 4.90 4 ม้วน / 1 กล่อง
ฟิล์มสี
ฟิล์มยืดพันพาเลทแบบสี สีดำ
ฟิล์มยืดพันพาเลทแบบ สีดำ เหมาะสำหรับ การใช้ปกปิดสินค้าให้อยู่ในความมิดชิด
ฟิล์มยืดพันพาเลทแบบสี สีเหลือง
ฟิล์มยืดพันพาเลทแบบ สีเหลือง เหมาะสำหรับ การใช้แยกประเภทสินค้าให้เป็นหมวดหมู่
ฟิล์มยืดพันพาเลทแบบสี สีน้ำเงิน
ฟิล์มยืดพันพาเลทแบบ สีน้ำเงิน เหมาะสำหรับ การใช้แยกประเภทสินค้าให้เป็นหมวดหมู่
ฟิล์มยืดพันพาเลทแบบสี สีเขียว,
ฟิล์มยืดพันพาเลทแบบ สีเขียว, เหมาะสำหรับ การใช้แยกประเภทสินค้าให้เป็นหมวดหมู่
ฟิล์มยืดพันพาเลทแบบสี สีแดง,
ฟิล์มยืดพันพาเลทแบบ สีแดง, เหมาะสำหรับ การใช้แยกประเภทสินค้าให้เป็นหมวดหมู่
ฟิล์มม้วน SLIT
ฟิล์มยืดพันพาเลทแบบ ม้วน SLIT
ฟิล์มยืดพันพาเลทแบบ ม้วน SLIT เหมาะสำหรับ การใช้พันสินค้าที่มีขนาดเล็กๆ เช่น สายไฟ พันเหล็ก ท่อยาง ท่อ PVC
ฟิล์มยืดพันพาเลท (Stretch Film)
พลาสติกที่มีลักษณะเป็นม้วนใสๆและบางมาก ผลิตจากเม็ดพลาสติกประเภท LLDPE (linear low densitypolythylene) มีคุณสมบัติเหนียวและยืดหยุ่นตัวได้สูงกว่าฟิล์มชนิดอื่น ฟิล์มยืดจึงสามารถต้านแรงเจาะทะลุได้ดี ใช้พันสินค้าที่มีมุมแหลมได้ โดยไม่เกิดการฉีกขาดง่าย ด้วยการที่เนื้อฟิล์มมีความบางและใส ผู้บริโภคสามารถมองเห็นตัวสินค้าได้ดี
ในกระบวนการผลิตของฟิล์มยืดจำเป็นต้องใส่สารแต่งเติมที่เรียกว่า สารเกาะติด (cling agent) เพื่อช่วยให้ฟิล์มยืดสามารถเกาะติดกันเองได้ดี โดยไม่ต้องใช้ ความร้อน ขณะใช้งาน จะไม่มีคราบกาวติด หลงเหลืออยู่ในสินค้าหรือพาเลท
ด้วยคุณสมบัติหลายๆอย่างของฟิล์มยืด จึงเป็นสินค้าแพ็คเก็จจิงที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ในอุตสาหกรรมที่ต้องการห่อรัดสินค้าบนแท่นรองรับเพื่อการลำเลียง โดยปัจจัย ผู้ต้องการใช้ฟิล์มยืดมี ดังนี้
* รวมสินค้าหลายๆหน่วยให้เป็นหน่วยใหญ่ เพื่อช่วยให้สะดวกต่อการขนส่ง
* ป้องกันสินค้าตกหล่นจากพาเลทขณะขนส่ง
* ป้องกันสินค้าสัมผัสกับฝุ่นละออง สิ่งสกปรก และไอน้ำ
* กระชับสินค้า เพื่อให้ดูกะทัดรัด สวยงาม
ตารางสินค้า
รายการสินค้าฟิล์มยืดพันพาเลท น้ำหนักสุทธิ ขนาดแกน น้ำหนักแกน น้ำหนักรวมแกน บรรจุ
15mic x 50cm x 2,500m 17.25 3 นิ้ว 1 กิโล 18.25 1 ม้วน / 1 กล่อง
17mic x 50cm x 2,200m 17.20 3 นิ้ว 1 กิโล 18.20 1 ม้วน / 1 กล่อง
20mic x 50cm x 1,600m 14.72 3 นิ้ว 1 กิโล 15.72 1 ม้วน / 1 กล่อง
20mic x 50cm x 1,700m 15.64 3 นิ้ว 1 กิโล 16.64 1 ม้วน / 1 กล่อง
20mic x 50cm x 1,800m 16.56 3 นิ้ว 1 กิโล 17.56 1 ม้วน / 1 กล่อง
23mic x 50cm x 1,500m 15.87 3 นิ้ว 1 กิโล 16.87 1 ม้วน / 1 กล่อง
25mic x 50cm x 1,500m 17.25 3 นิ้ว 1 กิโล 18.25 1 ม้วน / 1 กล่อง
30mic x 50cm x 1,200m 16.56 3 นิ้ว 1 กิโล 17.56 1 ม้วน / 1 กล่อง
15mic x 50cm x 300m 2.07 2 นิ้ว 0.30 กิโล 2.37 6 ม้วน / 1 กล่อง
15mic x 50cm x 400m 2.76 2 นิ้ว 0.30 กิโล 3.06 6 ม้วน / 1 กล่อง
15mic x 50cm x 500m 3.45 2 นิ้ว 0.30 กิโล 3.75 4 ม้วน / 1 กล่อง
17mic x 50cm x 300m 2.34 2 นิ้ว 0.30 กิโล 2.64 6 ม้วน / 1 กล่อง
17mic x 50cm x 500m 3.91 2 นิ้ว 0.30 กิโล 4.21 4 ม้วน / 1 กล่อง
20mic x 50cm x 300m 2.76 2 นิ้ว 0.30 กิโล 3.06 6 ม้วน / 1 กล่อง
20mic x 50cm x 500m 4.60 2 นิ้ว 0.30 กิโล 4.90 4 ม้วน / 1 กล่อง
หมายเหตุ
* สินค้าค้องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
* สามารถสอบถามราคาได้ที่ 02-1746509,02-1746510 ต่อ 20 (คุณเบียร์)
สินค้าของเรา
ถุงขยะ
บริษัท ไทยสตาร์ โพลีฟิล์ม จำกัด เป็นผู้ผลิตถุงพลาสติกโดยช่างผู้ชำนาญที่มีประสบการณ์ในกระบวนการผลิตถุงพลาสติกนานนับสิบปี โรงงานผลิตถุงพลาสติกตั้งอยู่ที่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สินค้าที่เราผลิต ได้แก่ ถุงขยะสีดำ ถุงสีชา ถุงใส รวมทั้งถุงสีต่างๆ เช่น สีแดง สีเหลือง สีฟ้า สีเขียว สีส้ม เป็นต้น เราคัดเลือกวัตถุดิบ(เม็ดพลาสติก)ที่ใช้อย่างพิถีพิถันและใช้เครื่องจักรใหม่ ที่ทันสมัยทั้งหมดในกระบวนการผลิตถุงพลาสติก เพื่อให้ได้ถุงพลาสติกที่มีคุณภาพดีเยี่ยมตามที่ลูกค้าต้องการ รวมทั้งถุงขยะดำของเรามีคุณสมบัติที่เหนียว เนื้อถุงไม่กรอบ และรอยซีล 2 ชั้น จึงทำให้ขณะใข้งานไม่มีปัญหา เรื่องการรั่วของก้นถุง
ตารางสินค้า
ขนาดถุง การบรรจุ จำนวนใน/kg ความหนา
ถุงขยะ 18” x 20” 1 kg/แพ็ค   25 kg/กระสอบ 38 - 43 ใบ 0.11 มิล/คู่
ถุงขยะ 22” x 30” 1 kg/แพ็ค   25 kg/กระสอบ 21 - 24 ใบ 0.12 มิล/คู่
ถุงขยะ 24” x 28” 1 kg/แพ็ค   25 kg/กระสอบ 21 - 24 ใบ 0.12 มิล/คู่
ถุงขยะ 28” x 36” 1 kg/แพ็ค   25 kg/กระสอบ 14 - 16 ใบ 0.13 มิล/คู่
ถุงขยะ 30” x 40” 1 kg/แพ็ค   25 kg/กระสอบ 9 - 10 ใบ 0.15 มิล/คู่
ถุงขยะ 36” x 45” 1 kg/แพ็ค   25 kg/กระสอบ 7 - 8 ใบ 0.16 มิล/คู่
ถุงขยะ 40” x 60” 1 kg/แพ็ค   25 kg/กระสอบ 4 - 5 ใบ 0.17 มิล/คู่
หมายเหตุ
* สามารถผลิตถุงพลาสติกขนาดต่างๆตามที่ลูกค้าต้องการได้
* ราคาสินค้าเป็นไปตามกลไกตลาด
* สามารถสั่ง Screen ชื่อบริษัท โลโก้ต่างๆ ลงบนถุงขยะ ตามที่ลูกค้าต้องการได้
สินค้าของเรา
DIESEL FORKLIFT

Economy & Green Fuel efficient, Low emission and High power, Zoomlion LPG forklift cut your use-cost efficiently and is friendly to the operator and the environment. Reliable IMPCO LPG Forklift System help reduce maintenance costs. Converting your forklift to LPG offers all the power and performance of petrol without the high fuel cost. Safe & Easy-maintenance Newly designed stamping overhead guard protect the operator from the falling cargoes. Lifting cyli

Gasoline series

Economy & Green Fuel efficient, Low emission and High power, Zoomlion LPG forklift cut your use-cost efficiently and is friendly to the operator and the environment. Reliable IMPCO LPG Forklift System help reduce maintenance costs. Converting your forklift to LPG offers all the power and performance of petrol without the high fuel cost. Safe & Easy-maintenance Newly designed stamping overhead guard protect the operator from the falling cargoes. Lifting cyli


R series

High Quality The fuel and hydraulic oil filter system is added to prolong the engine lift and change period of hydraulic oil. The new SMC material is broadly used on the vehicle body to improve the vehicle performance. Its compressive strength is four times that of the steel, endurance limit can reach 70%~80%at most and its sound insulation effect is 2~3 times that of the steel. The plate-fin water tank of Italian famous brand Orland is employed so as to optimize the cool


E series

Safe & Green Protective measures are provided for the parking brake. The vehicle emission complies with the latest China’s environmental protection standard. The grid type roof is employed so that the operation field of sight is excellent and reliability is extraordinary. The fork carrier made of J-type steel channels with composite rollers is used for vehicles of 2-3.5t to stabilize the starting and provide high strength.2. Advanced design


C series

Safe & Reliable Engine is with large torque and capacity, which is powerful and can meet different operation demands; The design of intake buffer tank can offer a good intake environment for the engine, and get rid of the howl voice in the admission passage when the engine is running with high speed; Reinforced mast with wide view design improves efficiency and safety, meanwhile enhances anti-force capacity. Efficient & Flexible The overall length i

สินค้าของเรา
ELECTRIC FORKLIFT

The appearance is beautiful and dynamic with large arc streamlined curved surface modeling; There are double motors in front wheel driving independently. The direction and speed are controlled by computer. The forklift is flexible with short turning radius; The batteries are arranged on the frame bottom, lowering the center of gravity and making an excellent stability; Batteries are in side pulling type, making the replacement more convenient; The good ergonomi

FB SERIES

Electric Counterbalance Stacker, Standing Operation Safe & Efficient Double lines solenid valve, three kinds deceleration model. Curtis driving and steering controller, more stable and efficent. With lifting limit switch to shut off pump motor at the max, lifting height. Ac stepless motor, more powerful, lower-noise and safer. External charger plug, it's needn't open the cover and makes charging be convenience.


สินค้าของเรา
WEREHOUSE

Electric Pallet truck, Standing Operation Safe & Efficient Elastic adjustment structure of balance wheel resist wear and tear, good stability. pedal for standing with shock-absorbing effect, comfortable, not easy to fatigue. AC motor, not necessary to change electric brush ,excellent performance for the ramp up and down. Emergency power disconnector, turtle speed switch , emergency reverse direction switch equipped handle, provides safer operation.

ELECTRIC PALLET TRUCK

Electric Pallet truck, Standing Operation Safe & Efficient Elastic adjustment structure of balance wheel resist wear and tear, good stability. pedal for standing with shock-absorbing effect, comfortable, not easy to fatigue. AC motor, not necessary to change electric brush ,excellent performance for the ramp up and down. Emergency power disconnector, turtle speed switch , emergency reverse direction switch equipped handle, provides safer operation.


ELECTRIC REACH TRUCK

Reach Truck, Sitting Operation Safe & Efficient Speed limit function when fork rising to high position can avoid forklift dumping. Fork falling buffer system can reduce impact noise and make the goods safe . The high capacity storage battery is superior than same models in forklift industry, which ensure the working hours during once charging. Automatic speed limit function when turing can avoid the forklift dumping and goods thrown out caused by high sp


ELECTRIC STACKER TRUCK

Electric Counterbalance Stacker, Standing Operation Safe & Efficient Double lines solenid valve, three kinds deceleration model. Curtis driving and steering controller, more stable and efficent. With lifting limit switch to shut off pump motor at the max, lifting height. Ac stepless motor, more powerful, lower-noise and safer. External charger plug, it's needn't open the cover and makes charging be convenience.