ติดต่อด่วน
ฟิล์มยืดพันพาเลท
02-1746509, 02-1746510
ฟิล์มยืดพันพาเลท
06-33634529 (คุณเบียร์)
บริษัท ไทยสตาร์ โพลีฟิล์ม จำกัด 79/197 หมู่ที่ 19 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
02-1746509-10
086-7888589 (ฝ่ายบุคคล)

เกี่ยวกับเรา
จุดเริ่มต้นของธุรกิจฟิล์มพันพาเลท กว่าจะมาเป็นไทยสตาร์ โพลีฟิล์ม
บริษัท ไทยสตาร์ โพลีฟิล์ม จำกัด เป็นผู้ผลิตฟิล์มยืดพันพาเลท (Stretch Film)
บริษัท ไทยสตาร์ โพลีฟิล์ม จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2550 เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายฟิล์มยืดพันพาเลท (stretch film)บริษัท มีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นมาใช้ในการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้น มีสินค้าหลักประเภทฟิล์มยืด เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในการผลิตประเภทอุตสาหกรรมผลิตฟิล์มยืด บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าและการบริการ โดยการเพิ่มศักยภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเสริมสร้างทักษะ และความสามารถของบุคลากร และการปรับปรุงเทคโนโลยีของเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าซึ่ง ส่วนใหญ่จะอยู่ภายในประเทศและต่างประเทศ
สำนักงาน บริษัท ไทยสตาร์ โพลีฟิล์ม จำกัด
ในปี 2011 บริษัทได้ย้ายที่ประกอบการใหม่ เพื่อให้สินค้ามีมาตรฐานมากขึ้นถูกต้องตามมาตราฐานสากล ISO 9001 : 2008 ห้องผลิตจึงพัฒนาเป็นแบบคลีนรูมและใช้อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรที่ทันสมัย รวมถึงทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยดูแล ทุกกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ
นโยบายของบริษัท
" พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง ราคาย่อมเยาว์ ส่งสินค้าตรงเวลา "